Herkesi Aynı Sayfada Buluşturma

Güçlü ve Güçlendiren Denetimler

Şirketin daha hızlı iyileşmesi için en geçerli yol, çok güçlü bir dış denetimle mevcut hassas dinamikleri tespit etmektir.

 • Güvenlik Denetimi

  Gelişmiş & Etkili

 • Yazılım Denetimi

  Performans ve Kararlılık İçin

 • Bütçe Kontrolü

  Verimliliği Kontrol Etme

 • Bütünlük Tespiti

  Doğru Konumlama ve Uyarlama

 • Ürün PoC Raporu

  Özelliklerin Kanıtlanması

 • Kaynak Kod İncelemesi

  Güvenlik & Geliştirme

Güvenlik Denetimi

Alarm zilini daha güçlü bir güvenlik denetimi ile çalmak, şirketi daha güvenli ve sağlıklı bir dijital ortama yönlendirir.

 Şirket güvenliğini sıkılaştırmak ve tüm kullanıcılardan daha hızlı güvenlik yanıtları almak temel amaçlarına yönelik;

– tüm kritik güvenlik açıklarını keşfetmek

– şirket kural setlerine uymamanın yıkıcı etkilerini kanıtlamak

– kullanıcıları siber krizlere hazırlamak

– operasyon sürekliliğinin ve olağanüstü durum kurtarmanın iyileştirilmesi

– güvenlik kurallarına daha hızlı uyum sağlamak için kullanıcıları eğitmek

– yönetim ile gizli çalışma ve denetimi tam olarak firmaların kendi iyiliği için kullanma.

Analiz

 • Kişiselleştirilebilir; standarttan gelişmişe servis esnekliği
 • Hem dahili hem de harici olarak mevcut şirket dinamiklerini analiz etmek
 • Şirket İnternet varlığını hem siyah hem de gri yöntemlerle analiz etme
 • Yazılım sistemlerini ve şirketteki mevcut verileri analiz etme
 • Tüm şirket ve iş operasyonlarını haritalama; kritik düzeyde savunmasız saldırı vektörlerinin 3. kişi gözüyle altının çizilmesi
 • Küçük kapalı bir grupla yönetim toplantısı
 • Güvenlik ve kurtarma aksaklıklarına dair simülasyon ve/veya kanıt toplama
 • Yönetim toplantısı / çalışan toplantıları
 • Eğitim ve/veya eğitim simülasyonları tasarlama
 • Yönetim ile genel özet toplantısı
 • Ara dönem pop-up denetimleri planlama
 • Simüle edilmiş senaryoların uzun vadede periyodik olarak uygulanması

Bu hizmet ile sunulan değer;

 

Bölüm Yöneticileri Tarafından Planlandığı Şekliyle

Şirketin Sürekliliği ve Güvenliği Konusunda Çalışanların Daha İyi Aydınlanması

Güvenlik Denetimi Üzerine Birlikte Çalışalım!

Yazılım Denetimi

Mümkün Olduğunca Hızlı ve Özgün Şekilde Kodlayın!

Kalan Tarafları Biz Geliştirelim; Bütçe Tasarrufu, Performans, Güvenlik, İstikrar

Daha hızlı ve daha iyi bir yazılım çıktısı temel amacına yönelik;

– projenize ek insan gücü sağlamak

– odak dışı alanlarda ekstra araştırma için gereken sürenin azaltılması

– kaynakların performanslarındaki iyileştirmeler

– daha iyi bir üretim ortamı yaratmak

– sistemlerin kapasitesinin artırılması

– projenin güvence altına alınması ve gelecekteki kod disiplininin oluşturulması

– hem yönetim hem de geliştirme ekibi ile birlikte çalışmak

Ön Analiz

 • Proje paydaşları ile toplantı
 • Yazılım ve donanım kaynaklarının iyileştirilme potansiyelinin ve uyumluluğunun belirlenmesi
 • Bütçe ve program taslağı hazırlama
 • Bütçe ve iyileştirme yetenekleri önerme

Analiz ve Geliştirme Süreci

 • Proje incelemeleri; fonksiyonlar, özellikler ve hedefler
 • Kod incelemesi
 • Kaynakların analizi
 • Kod ve güvenlik önerileri
 • Uygulama ve devam eden danışmanlık
 • Yeni kodun denetlenmesi; parça parça analiz
 • Devam eden danışmanlık için eğitim ve/veya toplantılar
 • Maliyet verimliliği için kaynak optimizasyonu
 • Yeni koda geçiş
 • Canlı ortam üzerinde güvenlik kontrolleri; kod, kaynaklar
 • Yönetime nihai raporlama
 • Uzaktan veya toplantı bazlı danışmanlık

Bu hizmet ile sunulan değer;

 

Üst Yönetim İhtiyaçlarına Göre Hızlandırılmış Yazılım İyileştirmeleri
Geliştirme Ekibi ile Yakın İşbirliği

Yazılım Denetimi Üzerine Birlikte Çalışalım!

Bütçe Kontrolü

Ne Harcadığınızı Kontrol Etme, Kararlarınızı Destekleme,

Bütçe Verimliliğini Artırma ve Alternatif Ürünler ve Çözümler Sunma

Harcamaların gerekliliğini onaylama temel amacına yönelik;

– mevcut harcama seviyesinin analizi

– departmanların ihtiyaçlarının tanımlanması

– gelecekteki ihtiyaç ve bütçe planlarının belirlenmesi

– yaklaşan harcamaların değerlendirilmesi

– harcamalar sırasında 3. taraf kontrollerini yürütmek

Analiz ve Geliştirme Süreci

 • Mevcut sistemlerin ve yazılımların analizi
 • Bölümlerin ihtiyaçlarının ve genişleme planlarının tanımlanması
 • Yönetimin gelecekteki bütçe planlarının belirlenmesi
 • Gelecekteki bütçenin değerlendirilmesi ve/veya gelecekteki altyapı ihtiyaçları için danışmanlık
 • Gerekirse gelecekteki bütçeyi hazırlamak
 • Bütçeli harcamalar sırasında 3. taraf denetimlerini yürütme
 • Yönetim toplantıları ve denetim raporu sunumları

Bu hizmet ile sunulan değer;

 

Dengeli ve Etkili Teknoloji Tüketimi 

Gelecekteki İyileştirme İhtiyaçlarında

Öngörülebilir Kaynak Tahsisinin Etkinleştirilmesi

Bütçe Kontrolü Üzerine Birlikte Çalışalım!

Bütünlük Tespiti

İşletilen Teknolojilerin Bütünlüğünü Tespit Etme ve Sürdürme

Daha verimli teknolojik ortam temel amacına yönelik;

– mevcut sistemlerin ve yazılımların analizi

– eldeki teknolojilerin darboğazlarını analiz etme

– yeni teknoloji toplantıları konusunda danışmanlık

– yeni tanışılan teknolojiden optimum değer elde etme

– karar destekleyici danışmanlık sunma

Analiz ve Geliştirme Süreci

 • Mevcut sistemlerin ve yazılımların analizi
 • Şirket varlıklarını ve ihtiyaçlarını haritalama
 • Teknolojik darboğazları tespit etme ve şu anda önerilen yeni teknolojileri kontrol etme
 • Yeni teknoloji önerisi toplantılarına danışman olarak katılma
 • Yeni teknoloji tekliflerini kıyaslama
 • Yeni gelen teknolojiden en iyi değeri, denetleme ve konuşlandırma danışmanlığı ile elde etme
 • Yönetim için yönetici özeti oluşturma

Bu hizmet ile sunulan değer;

 

Daha Etkili Teknolojik Çevre
Teknolojilerin Optimum Bütçe, Ayarlar ve Kullanıcı Performansıyla Uyarlanması

Bütünlük Tespiti Üzerine Birlikte Çalışalım!

Ürün PoC Raporu

Yeni yatırımınızı değerlendiriyor, bunun şirketinize getirdiği varsayımları ve ürün tarafından sunulan “konsepti kanıtlıyor veya (çürütüyoruz)”.

Ürünün doğru değerini kanıtlama temel amacına yönelik;

– gerçek ürün yeteneklerini analiz etme

– teklif edilen değerleri tespit etme

– şirketin ihtiyaçları ile karşılaştırma

– yönetim için bir karar destekleyici raporu oluşturma

Analiz ve Karar Verme Süreci

 • Şirket ihtiyaçlarının analizi
 • Sunulan ürün özelliklerinin analizi
 • “Aynı sınıf” ürünler için pazar analizi
 • Gerçek ürün yeteneklerini belirtme ve şirket ihtiyaçlarıyla karşılaştırma
 • Girdi-çıktı değerlerinin tespiti ve raporlanması
 • PoC raporunun bölüm yöneticisine sunulması
 • Yatırım hakkında kristal netliğinde görüşlere sahip sade yönetici raporları

Bu hizmet ile sunulan değer;

Şirket İhtiyaçları ile Ürün Yetenekleri Arasındaki Eşleşmeyi

Kanıtlayarak (veya çürüterek) Yatırım Doğruluğunu Gösterme

Ürün PoC Raporu Üzerine Birlikte Çalışalım!

Kaynak Kod İncelemesi

Kodlarınızı incelerken tecrübenize ve zaman yatırımınıza önem veriyoruz,

geliştirilen değeri ilerletmeye ve korumaya odaklanıyoruz.

Sağlıklı kodlara sahip olma temel amacına yönelik;

– kodları analiz etme

– güvenlik iyileştirmeleri sunmak

– metodolojik iyileştirmeler sunmak

– işbirlikçi bir geliştirme ile daha iyi bir değer yaratmak

Analiz ve Kod Geliştirme Süreci

 • Şirket ihtiyaçlarının analizi
 • Mevcut takım yeteneklerinin analizi
 • Kaynak kodlarının analizi
 • Güvenlik durumunu belirtme
 • Güvenlik iyileştirmeleri sunuyor
 • Metodolojik iyileştirmeler sunmak
 • Kodların birlikte yeniden yazılması ve incelemeler
 • Devam eden süreci ve iyileştirme hızını yönetime bildirme
 • İyileştirme süreci hakkında net görüşlere sahip sade yönetici raporları

Bu hizmet ile sunulan değer;

 

Yazılım Projesinin Artan Kodlama Değeri 

Takım Çalışmasıyla Güvenlikte Daha Verimli Bir Dış Kaynak Desteği

Kaynak Kod İncelemesi Üzerine Birlikte Çalışalım!

Sorularınız İçin Bize Ulaşabilirsiniz!

[email protected]