Yazılım Projeleri için İyileştirme Hizmetleri

Yatırımınıza Değer Katma

Projenizi İyileştirme

Bir fikir oluşturmak ve bunu kodlayarak yürütmek zaten uzun bir yol.

Kaygan yoldayken direksiyonu bize bırakın.

 • Yazılım Mimarisi

  Performans & Büyüme

 • Uygulama Desteği

  Yakın İşbirliği

 • Dijital Zeka

  AI & Otomasyon

 • Kurulum & Optimizasyon

  Tecrübe ile Daha Hızlı

 • Kaynak Kod İyileştirme

  Daha Sağlıklı, Hızlı ve Güvenli Kodlara

Yazılım Mimarisi

Yazılım Performansınızı Arttırarak

Uzun Vadeli Proje Yatırımını ve Büyümeyi Destekleme

Yazılımınızı çok daha fazla kullanıcıya hazırlamak temel amacına yönelik;

– mevcut darboğazları keşfetme

– uzun vadeli istikrarlı ve esnek bir yazılım mimarisi hazırlama

– yavaş performansın ve yüksek maliyetlerin ortadan kaldırılması

– olası yazılım ve donanım sorunlarını ortadan kaldırma

– genel yapı ve kalitenin arttırılması

Ön Analiz

 • Proje paydaşları ile toplantı
 • Yazılım ve donanım kaynaklarının iyileştirilme potansiyelinin ve uyumluluğunun belirlenmesi
 • Bütçe, yeni yapı ve iyileştirme yeteneklerinin önerilmesi

Analiz ve Geliştirme Süreci

 • Takıma yeni yapının beyanı
 • Geliştirme için iş bölümü
 • Yeni yapı uygulaması sırasında danışmanlık
 • Geri bildirim ve öneriler
 • Maliyet verimliliği için kaynak optimizasyonu
 • Yeni koda geçiş
 • Uygulama ve devam eden danışmanlık
 • Yönetime nihai raporlama
 • Uzaktan veya toplantı bazlı danışmanlık

Bu hizmet ile sunulan değer;

 

Artan Proje Değeri, Geliştirilmiş Proje Kabiliyeti ve Uzatılmış Yazılım Ömrü

Yazılım Mimarisi Üzerine Birlikte Çalışalım!

Uygulama Desteği

Bitiş Çizgisine Daha İyi ve Daha Hızlı Ulaşmak İçin Birlikte Kodlama

Daha hızlı yazılım oluşturmak, ancak daha iyi bir çıktı oluşturmak temel amacına yönelik;

– projenize ek insan gücü sağlamak

– odak dışı alanlarda ekstra araştırma için gereken sürenin azaltılması

– daha iyi bir üretim ortamı yaratmak

– geliştirme ekibi ve yönetim ile birlikte çalışma

Ön Analiz

 • Proje paydaşları ile toplantı
 • Gereken işgücünün belirlenmesi
 • Bütçe ve zaman planlaması önerme

Analiz ve Kodlama Süreci

 • Proje ihtiyaçlarının analizi
 • Proje fonksiyonlarının, özelliklerinin ve hedeflerinin analizi
 • Mevcut takım yeteneklerinin analizi
 • Kaynak kodlarının analizi
 • Kodlama ile güvenlik durumunu yükseltme
 • Uygulamalı işbirliği ve metodolojik iyileştirmeler ile kodları genişe ölçeklendirme
 • Kodların yeniden gözden geçirilmesi ve yeniden yazma
 • Proje toplantılarında devam eden süreç ve iyileştirme planının rapor edilmesi
 • Yönetim ve geliştirme ekibi toplantıları
 • Yeni koda kaydolma
 • Yönetime nihai raporlama
 • Uzaktan veya toplantı bazlı danışmanlık

Bu hizmet ile sunulan değer;

 

Yazılım Projelerinin Hızlandırılıp Tamamlanması 

Geliştirme Ekibi ile Yakın İşbirliği

Uygulama Desteği Üzerine Birlikte Çalışalım!

Dijital Zeka

Projenizin Dijital Verilerle Bağlantısının ve Etkileşiminin Artırılarak Güçlendirilmesi

Yazılım projesini akıllandırma temel amacına yönelik;

– mevcut yapının analizi

– otomasyon ve etkileşim yeteneklerinin tanımlanması

– projeye zeka etkileşimi ve kodları eklemek

– proje için gelecekteki ihtiyaçların ve eğilimlerin belirlenmesi

Analiz ve Geliştirme Süreci

 • Mevcut sistemlerin ve yazılım yapısının analizi
 • Geliştirme ve kullanıcı ihtiyaçlarının tanımlanması
 • Veri etkileşimi ve otomasyon yeteneklerini tanımlama
 • Kodlama ve proje danışmanlığı
 • Proje için gelecekteki ihtiyaçların ve eğilimlerin belirlenmesi
 • Geliştirme ekibi ve yönetim ile toplantılar

Bu hizmet ile sunulan değer;

 

Daha Akıllı ve Çağdaş, Uzun Ömürlü Bir Yazılım Projesi

Dijital Zeka Üzerine Birlikte Çalışalım!

Kurulum ve Optimizasyon

Modern Platformlarda Doğru Bir Kurulum,

Projenin Maliyetlerinin, İstikrarının ve Güvenliğinin Optimizasyonunu Sağlıyor

Daha etkili bir teknolojik çevre temel amacına yönelik;

– mevcut sistemlerin ve yazılımların analizi

– eldeki teknolojilerin darboğazlarını analiz etme

– yeni teknoloji toplantıları konusunda danışmanlık

– yeni platformlardan ve teknolojilerden optimum değer elde etme

– kaynakları verimlileştiren bir danışmanlığı sunma

Analiz ve Geliştirme Süreci

 • Mevcut sistemlerin ve yazılımların analizi
 • Şirket varlıklarını ve ihtiyaçlarının haritalandırılması
 • Teknolojilerin darboğazını tespit ve mevcut ayarların kontrol edilmesi
 • Gelişmiş kurulum toplantılarına katılma ve ayarların önerilmesi
 • Yeni kurulumlarda optimum değerin etkinleştirilmesi ve mevcut ayarların denetlenmesi
 • Yönetim için yönetici özeti sunma

Bu hizmet ile sunulan değer;

 

Modern Teknolojinin Daha Etkin Kullanımına Yönelik Kurulumu ile

Performansın ve Maliyetler Dengesinin Optimize Edilmesi

Kurulum ve Optimizasyon Üzerine Birlikte Çalışalım!

Kaynak Kod İyileştirme

Bilginize ve zaman yatırımınıza önem veriyoruz,

daha yeni kodları eklerken, onu geliştirmeye ve geliştirilen değeri korumaya odaklanıyoruz.

Geliştirilmiş bir kod sağlama temel amacına yönelik;

– kodları analiz etme

– güvenlik geliştirmeleri yapma

– metodolojik iyileştirmeler için eğitim ve/veya uygulama

– yakın işbirliği ve kodlama ile daha iyi bir değer yaratmak

Analiz ve Kod Geliştirme Süreci

 • Proje ihtiyaçlarının analizi
 • Mevcut takım yeteneklerinin analizi
 • Kaynak kodlarının analizi
 • Güvenlik durumunu iyileştirme
 • Kod iyileştirme ve metodolojik iyileştirmeler
 • Kodların birlikte yeniden yazılması ve incelemeler
 • Proje toplantılarında devam eden süreci ve iyileştirme hızının rapor edilmesi
 • İyileştirme süreçlerine ilişkin net görüşlere sahip sade yönetim raporları

Bu hizmet ile sunulan değer;

 

Yazılım Projelerinin Kodlama Değerinin Artırılması 

ve Takım Çalışmasıyla Daha İyi Güvenlik

Kaynak Kod İyileştirme Üzerine Birlikte Çalışalım!

Sorularınız İçin Bize Ulaşabilirsiniz!

[email protected]