Yöneticiler İçin İyileştirme Hizmetleri

“Daha İyi Yönetim” İçin

Dijitalleşmiş şirketlerde daha yüksek avantajlar elde etmek her zaman mümkündür.

 • Veriye Dayalı İş Analizi

  Analiz ve İyileştirmeler

 • Akıllı Karar Sistemleri

  Hızlı ve İsabetli

 • Uygulamaların Özelleştirilmesi

  Özgün Çözümler

 • “Yönetim Verisi” Oluşturma

  Tüm Bilgilere Erişin

 • “Verinin” Güvenliği

  Tüm Dijital Değerlerin ve Operasyonun Korunması

Veriye Dayalı İş Analizi

Şirket verilerini analiz ederek deneyiminize daha güçlü bir değer katmak için.

Toplanan verilerden daha fazla değer elde etme temel amacına yönelik;

– potansiyel olarak faydalı tüm verileri keşfetmek

– henüz keşfedilmemiş verilerin aydınlatılması

– şirketin “yanlış gerçeklerini” tanımlama

– net görünemeyen ama bilinen verileri kanıtlamak

– yönetim ile birlikte çalışmak ve şirketlerin kendi deneyimlerini iyiye kullanmak.

Analiz

 • Şirketin geçmiş kayıtları toplanır ve bir veri havuzuna yerleştirilir
 • Veri havuzu istatistiksel işaretler için taranır
 • Veri türleri arasındaki çapraz ilişkiler analiz edilir
 • Veri türleri, departmanlar, operasyonel girdi ve çıktılar analiz edilir

 

İyileştirme Önerileri

 • Benzerlikler, veriler arasındaki ilişkilerin derecesi yönetime bildirilir
 • Yönetim toplantılarından sonra ikinci bir analiz aşaması gerçekleştirilebilir
 • Nihai analiz raporu yönetime bildirilir

Bu hizmet ile sunulan değer;

 

Üst Yönetimin

Şirket Hakkında Daha İyi Bilgilenmesi

Verilerle İş Analizi Üzerine Birlikte Çalışalım!

Akıllı Karar Sistemleri

Sistemlerinizin Sizin Deneyimlerinize Dayanarak Otomatik Şekilde Karar Vermesini Sağlayın!

Daha hızlı şirket kararı oluşturma temel amacına yönelik;

– mevcut sistemleri ve uyumluluğu analiz etme

– yönetimin otomasyon ihtiyaçlarının tanımlanması

– sistemlerin kapasitesinin artırılması

– yönetim ile birlikte çalışmak ve şirketlerin kendi deneyimlerini iyi kullanmak

– daha hızlı operasyonlar için akıllı bir karar sistemi çalıştırmak.

Ön Analiz

 • Sistemlerin istenen otomasyonlara uygunluğunu belirleme
 • Uyumsuz sistemlerin iyileşme potansiyellerinin belirlenmesi
 • Bütçe taslağı hazırlama
 • Bütçe ve otomasyon kabiliyeti önerisi

Analiz ve Geliştirme Süreci

 • Kesin taleplerin analizi ve sistemlerin ilişkilendirilmesi
 • Otomatik kararların fizibilite ve doğruluk analizi
 • Kodlama ve / veya uygulama süreci
 • Demo vaka oluşturma
 • Demo durumunda çalıştırma ve kodların optimizasyonu
 • Optimize edilmiş demo vakasının rapor oluşturulması
 • Yönetim toplantısı
 • Yönetim onayı
 • Canlı akışa geçiş ve optimizasyonlar
 • Devam eden vakanın canlı raporlanması
 • Optimizasyonları sonlandırma
 • Departman / yönetim başkanları ile otomatik kararların test edilmesi
 • Yönetime nihai raporlama
 • Otomatik süreçlerin uzaktan gözlemlenmesi

Bu hizmet ile sunulan değer;

 

Üst Yönetimin İhtiyaç ve Deneyimlerine Dayalı

Otomatik Akıllı Karar Sistemleri Tarafından

Hızlandırılmış Kurumsal İş Akışları

Akıllı Karar Sistemleri Üzerine Birlikte Çalışalım!

Uygulamaların Özelleştirilmesi

İhtiyaçlarınızı tam karşılayabilmesi için

uygulamalarınızın gerektiği şekilde özelleştirilmesini sağlıyoruz.

Daha iyi bir yazılım çözümü temel amacına yönelik;

– mevcut sistemleri ve uyumluluğu analiz etme

– kullanıcıların ve ayrıca yönetimin ihtiyaçlarını tanımlamak

– sistemlerin kapasitesini artırmak

– kullanıcılarla birlikte çalışmak ve şirket çalışanlarının deneyimlerini iyiye kullanmak

– daha hızlı işlemler için özelleştirilmiş, daha akışkan bir yazılım çalıştırmak.

Ön Analiz

 • Yazılım yeteneklerini belirleme
 • Uyumsuz sistemlerin iyileştirilme potansiyellerinin belirlenmesi
 • Yönetim ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Bütçe taslağı hazırlama
 • Bütçe ve değişiklik planının önerilmesi

 

Analiz ve Geliştirme Süreci

 • Yönetim ve kullanıcıların kesin taleplerinin analizi
 • İstekleri yazılım sistemi mimarisi ile ilişkilendirme
 • Özelleştirmelerin fizibilite ve doğruluk analizi
 • Kodlama ve/veya kullanıcı yanıt testleri
 • Demo vaka oluşturma
 • Demo durumunda çalıştırma ve kodların optimizasyonu
 • Yönetim demo toplantısı
 • Yönetim onayı
 • Canlı dönüşüm ve son düzeltmeler
 • Yazılım dönüşümü sırasında kullanıcılar için canlı yardım
 • Gerekirse son eğitimler

Bu hizmet ile sunulan değer;

Yönetim İhtiyaçları ve Çalışanların Deneyimlerine Dayalı

Daha Etkili Şirket Yazılımı

Uygulamaların Özelleştirilmesi Üzerine Birlikte Çalışalım!

“Yönetim Verisi” Oluşturma

Yönetimin daha kolay ve daha hızlı karar vermesine yardımcı olmak için işi analiz eder ve yeni veriler oluştururuz.

Daha fazla veri oluşturma temel amacına yönelik;

– mevcut sistemlerin analizi

– veri kaynaklarının etkileşimini artırmak ve yeni veriler oluşturmak

– yönetim ile etkileşimde bulunma ve dış kaynaklardan veri oluşturma

– Daha kolay yönetmek için yönetim ve/veya yönetici panoları oluşturma.

Analiz ve Geliştirme Süreci

 • Mevcut iş dinamiklerinin analizi; hem dahili hem de harici olarak
 • Yazılım sistemlerinin ve mevcut verilerin analizi
 • Şirketi haritalama ve dinamikleri 3. kişi görünümü ile ilişkilendirme
 • Veri oluşturma ve dinamiklerle ilişkilendirme
 • Kodlama ve/veya yazılım yanıt testleri
 • Yönetim demo toplantısı
 • Yönetim onayı
 • Yönetim sistemlerine gösterge tabloları veya API etkileşimi oluşturma
 • Gerekirse son optimizasyonlar

Bu hizmet ile sunulan değer;

 

Şirket Dinamikleri, Sektör ve Dış Gelişmelere Bağlı

Daha Etkili ve Etkileşimli Şirket Verilerinin Yönetime Sunumu

“Yönetim Verisi” Oluşturma Üzerine Birlikte Çalışalım!

“Verinin” Güvenliğini Sağlama

Şirketinizi ve verilerini kimseye söylemeden değerlendiriyoruz ve yollarını araştırıp buluyor, VERİLERİ ÇALIYORUZ!

ve veri hırsızlığını önlüyoruz.

Daha güvenli veri ortamı temel amacına yönelik;

– veri sistemlerinin ve bilgi akışının analizi

– güvenlik açıklarının tespiti

– güvenliği artırmak

– verilerin şirket içi veya şirket dışı çalınmasını zorlaştırma.

Analiz ve Geliştirme Süreci

 • Mevcut işletme varlıklarının analizi; dahili ve harici sunucular, kullanıcılar ve istemciler
 • Veri akışının analizi; şirketle ilgili verilerin kullanıcıları ve içerik oluşturucuları
 • 3. kişi görünümü ile şirket dinamiklerini tespit etme
 • Değerli verileri bulmak için insan ve elektronik tekniklerini kullanma ve çalma
 • Güvenlik geliştirmeleri için yönetim özeti oluşturma
 • Bir güvenlik yol haritası ve yatırım planı oluşturma
 • Kısa vadeli ve orta vadeli iyileştirmelerin uygulanmasının yönetimi
 • Uzun vadede güvenlik danışmanlığı sağlamak
 • Yalnızca üst yönetime, anlaşılır sadelikte ve doğrudan raporlama

Bu hizmet ile sunulan değer;

 

Şirket Verilerinin Çalınmasına Karşı Daha Etkin Güvenlik, 

Üst Yönetime Doğrudan Raporlama ve Destek

“Verinin” Güvenliğini Sağlama Üzerine Birlikte Çalışalım!

Sorularınız İçin Bize Ulaşabilirsiniz!

[email protected]